Privacybeleid

Dit Privacybeleid beschrijft RR Gaming International B.V. ("RR Gaming") beleid met betrekking tot de Persoonsgegevens die worden verzameld van betrokkenen. Dit privacybeleid beschrijft hoe en waarom we uw persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken en opslaan binnen RR Gaming. Als u opmerkingen of vragen heeft over dit privacybeleid of het verzamelen en gebruiken van uw persoonlijke gegevens, neem dan contact op met ons, de contactgegevens staan onderaan dit privacybeleid.

Alle termen met een hoofdletter die hierin niet zijn gedefinieerd, hebben de betekenis die aan hen wordt toegekend in de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming ("AVG"). Zoals gebruikt in dit Privacybeleid, betekent "Persoonsgegevens" informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, zoals een naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres of andere informatie.

De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (hierna ook: “De beheerder”): RR Gaming International B.V., gevestigd te Schuttevaerweg 9a, 3044 BA Rotterdam, kvk nummer 66295408.
 

Persoonsgegevens die we kunnen verzamelen

De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden hoofdzakelijk gebruikt door de beheerder voor het onderhouden van relaties met u en indien aan de orde voor het verwerken van uw bestellingen.

Samen kunnen wij de volgende Persoonsgegevens over u verwerken:

 • Volledige naam
 • E-mailadres
 • Contactgegevens (telefoon, woonplaats)
 • Andere informatie die u ons verstrekt in correspondentie

Het is uw vrijwillige beslissing om ons bepaalde persoonlijke informatie te verstrekken, maar als u weigert dergelijke Persoonsgegevens te verstrekken, kunnen we u mogelijk niet diensten verlenen.
 

Hoe wij uw Persoonsgegevens gebruiken

We kunnen de hierboven vermelde Persoonsgegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • Reageren op uw vragen
 • Website-analyse uitvoeren
 • Voldoen aan onze wettelijke vereisten


Wat is de rechtsgrond voor ons gebruik van uw Persoonsgegevens?

 • Wanneer u een online bezoeker bent, gebruiken wij uw toestemming om analytische en statistische analyses uit te voeren van onze website en haar bezoekers
 • Wanneer u contact met ons opneemt, gebruiken wij uw toestemming om contactgegevens te gebruiken.
 • Wanneer u een leverancier bent, gebruiken we onze contractuele en wettelijke verplichtingen als onze wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens


Hoe wij uw Persoonsgegevens beschermen

RR Gaming neemt passende technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat de Persoonsgegevens die wij verwerken worden beschermd tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, vernietiging, wijziging of openbaarmaking in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.
 

Hoe we uw Persoonsgegevens kunnen delen

We kunnen Persoonsgegevens delen:

 • Indien dit op grond van wet- en/of regelgeving verplicht is.
 • Met dienstverleners die namens ons functies of diensten uitvoeren die onze activiteiten mogelijk maken. Dit omvat onze IT-applicaties en -systemen. Dit omvat ook de bescherming en beveiliging van onze systemen en diensten.

We zullen uw gegevens nooit aan een andere entiteit verkopen, tenzij RR Gaming of delen ervan worden verkocht.
 

Internationale doorgifte van persoonsgegevens

RR Gaming deelt geen Persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER), daarom worden uw gegevens altijd beschermd door de Europese privacy wetgeving (General Data Protection Regulation, of GDPR).
 

Bewaartermijn van uw Persoonsgegevens

We bewaren uw Persoonsgegevens zo lang als nodig is om te voldoen aan de doeleinden waarvoor we uw Persoonsgegevens hebben verzameld, inclusief eventuele wettelijke vereisten. Wanneer de Persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor het oorspronkelijke verwerkingsdoel en er geen verdere wettelijke vereisten zijn, zullen wij uw Persoonsgegevens verwijderen.
 

Hoe u uw privacyrechten kunt uitoefenen

U heeft de volgende rechten met betrekking tot uw Persoonsgegevens:

 • Recht op toegang tot informatie over hoe wij uw Persoonsgegevens verwerken.
 • Recht op rectificatie van onjuiste Persoonsgegevens die op u betrekking hebben.
 • Recht op gegevenswissing (vergetelheid) van Persoonsgegevens die op u betrekking hebben.
 • Recht op beperking van de verwerking (d.w.z. gegevens worden geblokkeerd voor normale verwerking, maar niet gewist).
 • Recht om de toestemming op elk gewenst moment in te trekken, wanneer de verwerking is gebaseerd op uw toestemming.
 • Recht op een melding inzake rectificatie of wissing van persoonsgegevens, of verwerkingsbeperking.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens.
 • Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van Persoonsgegevens op basis van onze legitieme belangen.
 • Recht om niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit (d.w.z. recht op een “menselijke blik”).

Als u een van uw hierboven genoemde rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op via de informatie in de sectie ‘Contact' aan het einde van dit Privacybeleid. Wij zullen binnen 30 dagen na ontvangst van een dergelijk verzoek op uw verzoek reageren.

We kunnen u een redelijke vergoeding in rekening brengen in het geval dat u om extra kopieën van uw Persoonsgegevens vraagt of buitensporige verzoeken doet. Als we uw verzoek niet kunnen honoreren, of voordat we een vergoeding in rekening brengen, zullen we u informeren over de redenen waarom. Voor zover dit praktisch haalbaar en wettelijk verplicht is, zullen wij derden met wie wij uw Persoonsgegevens hebben gedeeld, op de hoogte stellen van elk verzoek tot correctie, verwijdering en/of beperking van de verwerking van uw Persoonsgegevens. Houd er rekening mee dat we niet kunnen garanderen dat derden onze kennisgeving zullen opvolgen en we raden u aan rechtstreeks contact op te nemen met die derden.

Als u van mening bent dat onze verwerking van uw Persoonsgegevens in strijd is met de wetgeving inzake gegevensbescherming, hebt u een wettelijk recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit in uw land. In Nederland, dit is de Autoriteit Persoonsgegevens.
 

Kinderen

Wij verzamelen bewust geen Persoonsgegevens van kinderen jonger dan 13 jaar. Als u jonger bent dan 13 jaar, geef ons dan geen Persoonsgegevens. We moedigen ouders en wettelijke voogden aan om het internetgebruik van hun kinderen te controleren en ons privacybeleid te helpen handhaven door hun kinderen te instrueren om nooit persoonlijke gegevens op deze site te verstrekken zonder hun toestemming. Als u redenen heeft om aan te nemen dat een kind jonger dan 13 jaar via deze Site Persoonsgegevens aan RR Gaming heeft verstrekt, neem dan contact met ons op en wij zullen ons inspannen om die informatie uit onze databases te verwijderen.
 

Cookies

Wij gebruiken cookies op onze Site. Raadpleeg daarom ons cookiebeleid als je meer wilt weten over onze cookies.
 

Wijzigingen in het Privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor om dit Privacybeleid op elk moment en van tijd tot tijd te wijzigen. We raden u aan om het regelmatig te bekijken. Als u deze Site gebruikt nadat het gewijzigde Privacybeleid van kracht is geworden, wordt u geacht akkoord te zijn gegaan met het gewijzigde Privacybeleid.
 

Hoe u contact met ons kunt opnemen

Als u vragen heeft over dit privacybeleid, neem dan gerust contact met ons op.

RR Gaming International B.V.
Schuttevaerweg  9a
3044 BA Rotterdam
info@rrgaming.nl

Laatst bijgewerkt: Juli 2021RR Gaming International B.V.

Sinds 1981 is ons specialistische team actief in de speelautomaten- en casinobranche. Je kunt bij ons terecht voor de im- en export van speelautomaten, kansspel- en behendigheidsautomaten en roulettemachines. En als deze machines service nodig hebben staan we voor je klaar.

Over ons

Contact

Heeft u een vraag?
Neem contact met ons op via telefoonnummer +31 (0)10 422 04 89 of maak gebruik van ons contactformulier.

Contact

Amusement with a vision